Listopad 4, 2016

I Dycha Wtórpol 2017

Regulamin
I DYCHA WTÓRPOL 2017

1. CEL:
– popularyzacja biegów masowych jako jednej z form zdrowego stylu życia.
– integracja osób aktywnych ruchowo.
– promocja miasta i powiatu skarżyskiego oraz regionu świętokrzyskiego

2. ORGANIZATOR:
Tomasz Wąsowski
Karol Mochocki
Gerard Magdziarz

przy współudziale:
– Urzedu Miasta w Skarżysku – Kamiennej.
– Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej.
– Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku Kamiennej.
– Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej.
– Ochotniczej straży pożarnej w Skarżysku-Kamiennej
– Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku – Kamiennej.
– Ośrodka Wypoczynkowego „REJÓW”
– Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej.

3. TERMIN I MIEJSCE:
20 sierpnia 2017r. (niedziela) godz. 10.00.
• biuro zawodów, start i meta przy ul. Wioślarskiej w Skarżysko Kam. obok Ośrodka
Wypoczynkowego
„Rejow”
• biuro zawodów czynne 19 sierpnia 2017r. w godz. 15.00 18.00 oraz w niedzielę 20 sierpnia w
godz. 7.30 – 9.30

4. Trasa Biegu:
– dystans 10,00 km ( jedna pętla )
– nawierzchnia w 100% asfaltowa
– 3 punktów odżywiania
– limit czasu – 1,5 godziny
– trasa posiada atest PZLA

5. Program Imprezy:
godz. 09:45 powitanie uczestników biegu
godz. 10:00 start do I DYCHA WTÓRPOL 2017
godz. 13:30 uroczyste wręczenie nagród

6. Klasyfikacja:
– generalna kobiet i mezczyzn
– w kategoriach wiekowych
– osób sprawnych inaczej z widoczną dysfunkcja kończyn górnych i dolnych
kobiety:
K 2 18 – 29 lat (1999-1988)
K 3 30 – 39 lat (1987-1978)
K 4 40 – 49 lat (1977-1968)
K 5 50 – 59 lat (1967-1958)
K 6 60 + ( 1957 i poniżej)
mężczyźni:
M 2 18 – 29 lat (1999-1988)
M 3 30 – 39 lat (1987-1978)
M 4 40 – 49 lat (1977-1968)
M 5 50 – 59 lat (1967-1958)
M 6 60 – 69 lat (1957-1948)
M 7 70+ (1947 poniżej)

7. Nagrody Finansowe:
Mężczyżni:
– 1 miejsce 1500 pln,
– 2 miejsce 1000 pln,
– 3 miejsce 500 pln

Kobiety:
– 1 miejsce 1000 pln,
– 2 miejsce 600 pln,
– 3 miejsce 400 pln

Nagrody w kategoriach wiekowych:
– 1 miejsce 300 pln,
– 2 miejsce 200 pln,
– 3 miejsce 100 pln

8. WARUNKI UCZESTNICTWA:
– w biegu mogą brać udział osoby, które ukończyły 18. rok życia, posiadają zaświadczenie
o stanie zdrowia lub złoża stosowne oświadczenie oraz dokonają wpłatę wpisową*.
– prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa drogą internetową na naszej stronie
www.polmaratonwtorpol.pl

do dnia 15 sierpnia 2017r.
*patrz pkt. 9 regulaminu

9. Zgłoszenia i opłata startowa
– Zgłoszenie elektroniczne za pośrednictwem strony www.polmaratonwtorpol.pl do dnia 15
sierpnia 2017r. lub w dniu zawodów.
– Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto z dopiskiem „wpisowe” przy wpłatach
grupowych dane personalne osób za które wnoszone są opłaty na konto lub gotówka w
biurze zawodów w następujących wysokościach:
UWAGA: Przy wpłacie w biurze zawodów organizator nie zapewnia pakietu startowego
Do 31.01.2017 Od 01.02 – 15.06 16.06 – 31.07 01.08 – 15.08 Biuro zawodów
30 zł 40 zł 50 zł 70 zł 100 zł
UWAGA!! OSOBY POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA ZNIŻKA -50%
Warunkiem uczestnictwa w biegu w wypadku, gdy wpłata nie zostanie zaksięgowana na
czas, będzie okazanie dowodu wpłaty w biurze zawodów.
W biurze zawodów obowiązuje podwyższona opłata niezależnie od wcześniejszej rejestracji
elektronicznej. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje okolicznościową koszulkę z nadrukiem oraz
poczęstunek. (Osoby zapisane do 01 lipca mają zagwarantowany rozmiar koszulki)
Ponadto wszyscy którzy ukończą bieg, otrzymują dodatkowo pamiątkowy medal.
Warunkiem uczestnictwa w I Dycha „WTÓRPOL” jest dokonanie elektronicznego zapisu oraz
dokonanie w terminie opłaty startowej.

10. Mistrzostwa par małżeńskich
Mistrzostwa Polski Małżeństw
Prawo startu mają małżonkowie, którzy złożą oświadczenie, że pozostają w związku małżeńskim.

1. ZGŁOSZENIA i OPŁATA STARTOWA:
Zgłoszenia do udziału w IV Mistrzostwach Par małżeńskich przyjmowane są zgodnie z ogólnymi
zasadami. W rubryce małżeństwo wpisujemy nazwę drużyny(nazwisko).

2. KLASYFIKACJA:
Liczy się czas łączny małżonków. Zwycięża para z najlepszym czasem łącznym.

3. NAGRODY:
Dla pierwszych 3 par małżeńskich organizator przewiduje nagrody rzeczowe.

11. Postanowienia końcowe
– rezerwacja noclegów we własnym zakresie pod nr. tel. 041 25 24 165 (OW REJÓW)
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
– szczegółowe informacje dotyczące I DYCHA WTÓRPOL 2017 można uzyskać pod
numerem telefonu 041 252 02 01 w godz. 9.00 – 17.00(poniedziałek – piątek) oraz 10.00 – 14.00 (sobota), a także pod numerem 602 182 793
Ze względu bezpieczeństwa nie przewiduje się udziału niepełnosprawnych jeżdżących na wózkach.
Zawodnicy w chwili odbierania nagród finansowych i rzeczowych oraz na
starcie muszą występować w koszulkach I DYCHA WTÓRPOL 2017.