Listopad 4, 2016

II Dycha Wtórpol 2018

Regulamin
II DYCHA WTÓRPOL 2018

1. CEL:
– popularyzacja biegów masowych jako jednej z form zdrowego stylu życia.
– integracja osób aktywnych ruchowo.
– promocja miasta i powiatu skarżyskiego oraz regionu świętokrzyskiego

2. ORGANIZATOR:
Tomasz Wąsowski
Karol Mochocki
Gerard Magdziarz

przy współudziale:
– Urzedu Miasta w Skarżysku – Kamiennej.
– Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej.
– Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku Kamiennej.
– Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej.
– Ochotniczej Straży Pożarnej w Skarżysku-Kamiennej
– Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku – Kamiennej.
– Ośrodka Wypoczynkowego „REJÓW”
– Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej.

3. TERMIN I MIEJSCE:
19 sierpnia 2018r. (niedziela) godz. 10.00
• biuro zawodów, start i meta przy ul. Wioślarskiej w Skarżysko Kam. obok Ośrodka Wypoczynkowego „Rejów”
• biuro zawodów czynne 18 sierpnia 2018r. w godz. 15.00 18.00 oraz w niedzielę 19 sierpnia w godz. 7.30 – 9.30

4. Trasa Biegu:
– dystans 10,00 km ( jedna pętla )
– nawierzchnia w 100% asfaltowa
– 3 punktów odżywiania
– limit czasu – 1,5 godziny
– trasa posiada atest PZLA

5. Program Imprezy:
godz. 09.45 powitanie uczestników biegu
godz. 10.00 start do II DYCHA WTÓRPOL 2018
godz. 13.30 uroczyste wręczenie nagród

6. Klasyfikacja:
– generalna kobiet i mężczyzn
– w kategoriach wiekowych
– osób sprawnych inaczej z widoczną dysfunkcja kończyn górnych i dolnych
kobiety:
K-2 18-29   2000-1989
K-3 30-39  1988-1979
K-4 40-49  1978-1969

K-5  50-59   1968-1959
K-6 60 plus  1958 i mniej
mężczyźni:
M-2 18-29  2000-1989
M-3 30-39  1988-1979
M-4 40-49  1978-1969
M-5 50-59  1968-1959
M-6 60-69  1958-1949
M-7  70 plus  1948 i mniej

7. Nagrody Finansowe:

– kobiety w klasyfikacji generalnej za miejsca 1-3.
– mężczyźni w klasyfikacji generalnej za miejsca 1-3
– sprawni inaczej z widoczna dysfunkcja kończyn górnych i dolnych w klasyfikacji generalnej za miejsca 1-3.
– w kategoriach wiekowych kobiety i mężczyźni za miejsca 1-3.
– zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.

8. WARUNKI UCZESTNICTWA:
– w biegu mogą brać udział osoby, które ukończyły 18. rok życia, posiadają zaświadczenie o stanie zdrowia lub złoża stosowne oświadczenie oraz dokonają wpłatę wpisową*.
– prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa drogą internetową na naszej stronie www.polmaratonwtorpol.pl

do dnia 16 sierpnia 2018r.
*patrz pkt. 9 regulaminu

9. Zgłoszenia i opłata startowa
– Zgłoszenie elektroniczne za pośrednictwem strony www.polmaratonwtorpol.pl do dnia 1 sierpnia 2018r. lub w dniu zawodów.
– Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto z dopiskiem „wpisowe” przy wpłatach grupowych dane personalne osób za które wnoszone są opłaty na konto lub gotówka w biurze zawodów w następujących wysokościach:
Do 31.01.2018
Od 01.02 – 15.06
16.06 – 31.07
01.08 – 15.08 Biuro zawodów

30 zł 40 zł 50 zł 70 zł 100 zł

UWAGA: Przy wpłacie w biurze zawodów organizator nie zapewnia pakietu startowego
UWAGA!! OSOBY POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA ZNIŻKA -50%
Warunkiem uczestnictwa w biegu w wypadku, gdy wpłata nie zostanie zaksięgowana na czas, będzie okazanie dowodu wpłaty w biurze zawodów. W biurze zawodów obowiązuje podwyższona opłata niezależnie od wcześniejszej rejestracji elektronicznej. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje okolicznościową koszulkę z nadrukiem oraz poczęstunek. (Osoby zapisane do 01 lipca mają zagwarantowany rozmiar koszulki). Ponadto wszyscy którzy ukończą bieg, otrzymują dodatkowo pamiątkowy medal. Warunkiem uczestnictwa w I Dycha „WTÓRPOL” jest dokonanie elektronicznego zapisu oraz dokonanie w terminie opłaty startowej.

10. Postanowienia końcowe
– rezerwacja noclegów we własnym zakresie pod nr. tel. 041 25 24 165 (OW REJÓW)
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
– szczegółowe informacje dotyczące II DYCHA WTÓRPOL 2018 można uzyskać pod numerem telefonu 041 252 02 01 w godz. 9.00 – 17.00(poniedziałek – piątek) oraz 10.00 – 14.00 (sobota), a także pod numerem 602 182 793
Ze względu bezpieczeństwa nie przewiduje się udziału niepełnosprawnych jeżdżących na wózkach.
Zawodnicy w chwili odbierania nagród finansowych i rzeczowych oraz na starcie muszą występować w koszulkach II DYCHA WTÓRPOL 2018.