Lipiec 25, 2016

Regulamin XX NOCNY PÓŁMARATON WTÓRPOL 2020

1. CEL: – popularyzacja biegów masowych jako jednej z form zdrowego stylu życia.
– integracja osób aktywnych ruchowo.
– promocja miasta i powiatu skarżyskiego oraz regionu świętokrzyskiego

2. ORGANIZATOR:
– Tomasz Wąsowski
– Karol Mochocki
– Gerard Magdziarz
przy współudziale:
– Urzędu Miasta w Skarżysku – Kamiennej.
– Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej.
– Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku Kamiennej.
– Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej.
– Ochotniczej straży pożarnej w Skarżysku-Kamiennej
– Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku – Kamiennej.
– Ośrodka Wypoczynkowego „REJÓW”
– Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej.

3. TERMIN I MIEJSCE: 22 sierpnia 2020r. (sobota) godz. 20.30
• biuro zawodów, start i meta przy ul. Wioślarskiej w Skarżysko Kam. obok Ośrodka
Wypoczynkowego „Rejów”
• biuro zawodów czynne 21 sierpnia 2019r. w godz. 15:00-18:00 oraz w sobotę 22 sierpnia w
godz. 15:00 – 20:00

4. Trasa Biegu: – dystans 21,096 km (dwie pętle po 10,548 km) – nawierzchnia w 100% asfaltowa – 7
punktów odżywiania – limit czasu – 3 godziny – trasa posiada atest PZLA

5. Program Imprezy:
godz. 20:00 powitanie uczestników biegu godz.
20:30 start do XX Półmaratonu WTÓRPOL 2020 oraz biegu na 10 km godz.
23:45 uroczyste wręczenie nagród

6. Klasyfikacja:
– generalna kobiet i mężczyzn
– w kategoriach wiekowych
– osób sprawnych inaczej z widoczną dysfunkcja kończyn górnych i dolnych kobiety:
K 1 18 – 29 lat (2002-1991)
K 2 30 – 39 lat (1990-1981)
K 3 40 – 49 lat (1980-1971)
K 4 50 – 59 lat (1970-1961)
K 5 59 – + (1961+
mężczyźni:
M 1 18 – 29 lat (2002-1991)

M 2 30 – 39 lat (1990-1981)
M 3 40 – 49 lat (1980-1971)
M 4 50 – 59 lat (1970-1961)
M 5 60 – 69 lat (1960-1951)
M 6 70 – + lat (1950-+)

7. Nagrody Finansowe:
– kobiety w klasyfikacji generalnej za miejsca 1-3.
– mężczyźni w klasyfikacji generalnej za miejsca 1-6
– sprawni inaczej z widoczna dysfunkcja kończyn górnych i dolnych w klasyfikacji generalnej za
miejsca 1-3.
– w kategoriach wiekowych kobiety i mężczyźni za miejsca 1-3.
– zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.

8. WARUNKI UCZESTNICTWA: – w półmaratonie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18. rok
życia, posiadają zaświadczenie o stanie zdrowia lub złożą stosowne oświadczenie oraz dokonają
wpłatę wpisową*.
– prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa drogą internetową na naszej stronie
www.polmaratonwtorpol.pl do dnia 20 sierpnia 2020r. (*patrz pkt. 9 regulaminu)

9. Zgłoszenia i opłata startowa
– Zgłoszenie elektroniczne za pośrednictwem strony www.polmaratonwtorpol.pl do dnia 20 sierpnia
2020r. lub w dniu zawodów.
– Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto z dopiskiem „wpisowe” przy wpłatach
grupowych dane personalne osób za które wnoszone są opłaty na konto lub gotówka w biurze
zawodów w następujących wysokościach :
UWAGA: Przy wpłacie w biurze zawodów organizator nie zapewnia pakietu startowego

do 31.03.2020 – 50 zł
do 30.04.2020 – 70 zł
do 31.07.2020 – 80 zł
do 22.08.2020 – 90 zł
Biuro zawodów – 110 zł

UWAGA!! OSOBY POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA ZNIŻKA -50%
Warunkiem uczestnictwa w półmaratonie w wypadku, gdy wpłata nie zostanie zaksięgowana na czas,
będzie okazanie dowodu wpłaty w biurze zawodów. W biurze zawodów obowiązuje podwyższona
opłata niezależnie od wcześniejszej rejestracji elektronicznej. Wniesiona opłata nie podlega
zwrotowi.
W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje okolicznościową koszulkę z nadrukiem oraz
poczęstunek. (Osoby zapisane do 01 lipca mają zagwarantowany rozmiar koszulki). Ponadto wszyscy
którzy ukończą bieg, otrzymują dodatkowo pamiątkowy medal.
Warunkiem uczestnictwa w XX Półmaratonie „WTÓRPOL” jest dokonanie elektronicznego zapisu
oraz dokonanie w terminie opłaty startowej.

10. Mistrzostwa par małżeńskich Mistrzostwa Polski Małżeństw – Prawo startu mają małżonkowie,
którzy złożą oświadczenie, że pozostają w związku małżeńskim.
1. ZGŁOSZENIA i OPŁATA STARTOWA: Zgłoszenia do udziału w VI Mistrzostwach Par małżeńskich
przyjmowane są zgodnie z ogólnymi zasadami. W rubryce małżeństwo wpisujemy nazwę drużyny
(nazwisko).

2. KLASYFIKACJA: Liczy się czas łączny małżonków. Zwycięża para z najlepszym czasem łącznym.

3. NAGRODY: Dla pierwszych 3 par małżeńskich organizator przewiduje nagrody rzeczowe. 11.
Postanowienia końcowe – rezerwacja noclegów we własnym zakresie pod nr. tel. 041 25 24 165 (OW
REJÓW) – ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora – szczegółowe informację
dotyczące XX PÓŁMARATONU WTÓRPOL 2020 można uzyskać pod numerem telefonu 041 252 02 01
w godz. 9.00 – 17.00(poniedziałek – piątek) oraz 10.00 – 14.00 (sobota)
, a także pod numerem 602 182 793.
Ze względu bezpieczeństwa nie przewiduje się udziału niepełnosprawnych jeżdżących na wózkach.
Zawodnicy w chwili odbierania nagród finansowych i rzeczowych oraz na starcie muszą