Lipiec 25, 2016

Regulamin

Regulamin
XVII PÓŁMARATON WTÓRPOL 2017

1. CEL:
– popularyzacja biegów masowych jako jednej z form zdrowego stylu życia.
– integracja osób aktywnych ruchowo.
– promocja miasta i powiatu skarżyskiego oraz regionu świętokrzyskiego

2. ORGANIZATOR:
– Tomasz Wąsowski
– Karol Mochocki
– Gerard Magdziarz
przy współudziale:
– Urzędu Miasta w Skarżysku – Kamiennej.
– Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej.
– Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku Kamiennej.
– Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej.
– Ochotniczej straży pożarnej w Skarżysku-Kamiennej
– Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku – Kamiennej.
– Ośrodka Wypoczynkowego „REJÓW”
– Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej.

3. TERMIN I MIEJSCE:
20 sierpnia 2017r. (niedziela) godz. 10.00.
• biuro zawodów, start i meta przy ul. Wioślarskiej w Skarżysko Kam. obok Ośrodka
Wypoczynkowego
„Rejów”
• biuro zawodów czynne 19 sierpnia 2017r. w godz. 15.00 18.00 oraz w niedzielę 20 sierpnia w
godz. 7.30 – 9.30

4. Trasa Biegu:
– dystans 21,096 km (dwie pętle po 10,548 km)
– nawierzchnia w 100% asfaltowa
– 7 punktów odżywiania
– limit czasu – 3 godziny
– trasa posiada atest PZLA

5. Program Imprezy:
godz. 09,45 powitanie uczestników biegu
godz. 10.00 start do XVII Półmaratonu WTÓRPOL 2017 oraz biegu na 10 km
godz. 15.30 uroczyste wręczenie nagród

6. Klasyfikacja:
– generalna kobiet i mężczyzn
– w kategoriach wiekowych
– osób sprawnych inaczej z widoczną dysfunkcja kończyn górnych i dolnych
kobiety:
K 1 18 – 24 lat (1999-1993)
K 2 25 – 29 lat (1992-1988)
K 3 30 – 34 lat (1987-1983)
K 4 35 – 39 lat (1982-1978)
K 5 40 – 44 lat (1977-1973)
K 6 45 – 49 lat (1972-1968)
K 7 50 – 54 lat (1967-1963)
K 8 55 – 59 lat (1962-1958)
K 9 60 – 64 lat (1957-1953)
K 10 65 – 69 lat (1952-1948)
K 11 – 70 + ( 1947 +
mężczyźni:
M 1 18 – 24 lat (1999-1993)
M 2 25 – 29 lat (1992-1988)
M 3 30 – 34 lat (1987-1983)
M 4 35 – 39 lat (1982-1978)
M 5 40 – 44 lat (1977-1973)
M 6 45 – 49 lat (1972-1968)
M 7 50 – 54 lat (1967-1963)
M 8 55 – 59 lat (1962-1958)
M 9 60 – 64 lat (1957-1953)
M 10 65 – 69 lat (1952-1948)
M 11 70 – 74 lat (1947-1943)
M 12 75 – 79 lat (1942-1938)
M 13 – 80+ ( 1937 + )

7. Nagrody Finansowe:
– kobiety w klasyfikacji generalnej za miejsca 1-3.
– mężczyźni w klasyfikacji generalnej za miejsca 1-6
– sprawni inaczej z widoczna dysfunkcja kończyn górnych i dolnych w klasyfikacji
generalnej za miejsca 1-3.
– w kategoriach wiekowych kobiety i mężczyźni za miejsca 1-3.
– zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach
wiekowych.

8. WARUNKI UCZESTNICTWA:
– w półmaratonie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18. rok życia, posiadają zaświadczenie o stanie zdrowia lub złoża stosowne oświadczenie oraz dokonają wpłatę wpisową*.
– prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa drogą internetową na naszej stronie www.polmaratonwtorpol.pl do dnia 15 sierpnia 2017r. (*patrz pkt. 9 regulaminu)

9. Zgłoszenia i opłata startowa
– Zgłoszenie elektroniczne za pośrednictwem strony www.polmaratonwtorpol.pl do dnia 15 sierpnia 2017r. lub w dniu zawodów.
– Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto z dopiskiem „wpisowe” przy wpłatach grupowych dane personalne osób za które wnoszone są opłaty na konto lub gotówka w biurze zawodów w następujących wysokościach:
UWAGA: Przy wpłacie w biurze zawodów organizator nie zapewnia pakietu startowego
Do 31.01.2017 Od 01.02 – 15.06 16.06 – 31.07 01.08 – 15.08 Biuro zawodów
35 zł 45 zł 55 zł 75 zł 100 zł

UWAGA!! OSOBY POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA ZNIŻKA -50%
Warunkiem uczestnictwa w półmaratonie w wypadku, gdy wpłata nie zostanie zaksięgowana na czas, będzie okazanie dowodu wpłaty w biurze zawodów.
W biurze zawodów obowiązuje podwyższona opłata niezależnie od wcześniejszej rejestracji elektronicznej. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje okolicznościową koszulkę z nadrukiem oraz poczęstunek. (Osoby zapisane do 01 lipca mają zagwarantowany rozmiar koszulki). Ponadto wszyscy którzy ukończą bieg, otrzymują dodatkowo pamiątkowy medal. Warunkiem uczestnictwa w XVII półmaratonie „WTÓRPOL” jest dokonanie elektronicznego zapisu oraz dokonanie w terminie opłaty startowej.

10. Mistrzostwa par małżeńskich
Mistrzostwa Polski Małżeństw – Prawo startu mają małżonkowie, którzy złożą oświadczenie, że pozostają w związku małżeńskim.

1. ZGŁOSZENIA i OPŁATA STARTOWA:
Zgłoszenia do udziału w IV Mistrzostwach Par małżeńskich przyjmowane są zgodnie z ogólnymi zasadami. W rubryce małżeństwo wpisujemy nazwę drużyny(nazwisko).

2. KLASYFIKACJA:
Liczy się czas łączny małżonków. Zwycięża para z najlepszym czasem łącznym.

3. NAGRODY:
Dla pierwszych 3 par małżeńskich organizator przewiduje nagrody rzeczowe.

11. Postanowienia końcowe
– rezerwacja noclegów we własnym zakresie pod nr. tel. 041 25 24 165 (OW REJÓW)
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
– szczegółowe infromacje dotyczące XVII PÓŁMARATONU WTÓRPOL 2017 można uzyskać pod numerem telefonu 041 252 02 01 w godz. 9.00 – 17.00(poniedziałek – piątek) oraz 10.00 – 14.00 (sobota), a także pod numerem 602 182 793. Ze względu bezpieczeństwa nie przewiduje się udziału niepełnosprawnych jeżdżących na wózkach.
Zawodnicy w chwili odbierania nagród finansowych i rzeczowych oraz na starcie muszą występować w koszulkach Półmaraton Wtórpol.