Lipiec 25, 2016

Regulamin

Regulamin
XVIII PÓŁMARATON WTÓRPOL 2018

1. CEL:
– popularyzacja biegów masowych jako jednej z form zdrowego stylu życia.
– integracja osób aktywnych ruchowo.
– promocja miasta i powiatu skarżyskiego oraz regionu świętokrzyskiego

2. ORGANIZATOR:
– Tomasz Wąsowski
– Karol Mochocki
– Gerard Magdziarz
przy współudziale:
– Urzędu Miasta w Skarżysku – Kamiennej.
– Miejskiego Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej.
– Miejskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Skarżysku Kamiennej.
– Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Skarżysku – Kamiennej.
– Ochotniczej straży pożarnej w Skarżysku-Kamiennej
– Komendy Powiatowej Policji w Skarżysku – Kamiennej.
– Ośrodka Wypoczynkowego „REJÓW”
– Starostwa Powiatowego w Skarżysku – Kamiennej.
3. TERMIN I MIEJSCE:
19 sierpnia 2018r. (niedziela) godz. 10.00

• biuro zawodów, start i meta przy ul. Wioślarskiej w Skarżysko Kam. obok Ośrodka Wypoczynkowego „Rejów”
• biuro zawodów czynne 18 sierpnia 2018r. w godz. 15:00-18:00 oraz w niedzielę 19 sierpnia w godz. 7:30 – 9:30

4. Trasa Biegu:
– dystans 21,096 km (dwie pętle po 10,548 km)
– nawierzchnia w 100% asfaltowa
– 7 punktów odżywiania
– limit czasu – 3 godziny
– trasa posiada atest PZLA

5. Program Imprezy:
godz. 09.45 powitanie uczestników biegu
godz. 10.00 start do XVIII Półmaratonu WTÓRPOL 2018 oraz biegu na 10 km
godz. 13.30 uroczyste wręczenie nagród

6. Klasyfikacja:
– generalna kobiet i mężczyzn
– w kategoriach wiekowych
– osób sprawnych inaczej z widoczną dysfunkcja kończyn górnych i dolnych
kobiety:
K 1 18 – 24 lat (2000-1994)
K 2 25 – 29 lat (1993-1989)
K 3 30 – 34 lat (1988-1984)
K 4 35 – 39 lat (1983-1979)
K 5 40 – 44 lat (1978-1974)
K 6 45 – 49 lat (1973-1969)
K 7 50 – 54 lat (1968-1964)
K 8 55 – 59 lat (1963-1959)
K 9 60 – 64 lat (1958-1954)
K 10 65 – 69 lat (1953-1949)
K 11 – 70 + ( 1948 +
mężczyźni:
M 1 18 – 24 lat (2000-1994)
M 2 25 – 29 lat (1993-1989)
M 3 30 – 34 lat (1988-1984)
M 4 35 – 39 lat (1983-1979)
M 5 40 – 44 lat (1978-1974)
M 6 45 – 49 lat (1973-1969)
M 7 50 – 54 lat (1968-1964)
M 8 55 – 59 lat (1963-1959)
M 9 60 – 64 lat (1958-1954)
M 10 65 – 69 lat (1953-1949)
M 11 70 – 74 lat (1948-1944)
M 12 75 – 79 lat (1943-1939)
M 13 – 80+ ( 1938 + )

7. Nagrody Finansowe:
– kobiety w klasyfikacji generalnej za miejsca 1-3.
– mężczyźni w klasyfikacji generalnej za miejsca 1-6
– sprawni inaczej z widoczna dysfunkcja kończyn górnych i dolnych w klasyfikacji generalnej za miejsca 1-3.
– w kategoriach wiekowych kobiety i mężczyźni za miejsca 1-3.
– zawodnicy nagrodzeni w klasyfikacji generalnej nie otrzymują nagród w kategoriach wiekowych.

8. WARUNKI UCZESTNICTWA:
– w półmaratonie mogą brać udział osoby, które ukończyły 18. rok życia, posiadają zaświadczenie o stanie zdrowia lub złożą stosowne oświadczenie oraz dokonają wpłatę wpisową*.
– prosimy o zgłaszanie swojego uczestnictwa drogą internetową na naszej stronie www.polmaratonwtorpol.pl do dnia 16 sierpnia 2018r. (*patrz pkt. 9 regulaminu)

9. Zgłoszenia i opłata startowa

– Zgłoszenie elektroniczne za pośrednictwem strony www.polmaratonwtorpol.pl do dnia 16 sierpnia 2018r. lub w dniu zawodów.
– Opłatę startową należy uiścić przelewem na konto z dopiskiem „wpisowe” przy wpłatach grupowych dane personalne osób za które wnoszone są opłaty na konto lub gotówka w biurze zawodów w następujących wysokościach:
UWAGA: Przy wpłacie w biurze zawodów organizator nie zapewnia pakietu startowego
Do 31.01.2018 – 35 zł
od 01.02 – 15.06 – 45 zł
16.06 – 31.07 – 55 zł
01.08 – 16.08 – 75 zł
Biuro zawodów – 100 zł

UWAGA!! OSOBY POWYŻEJ 65 ROKU ŻYCIA ZNIŻKA -50%
Warunkiem uczestnictwa w półmaratonie w wypadku, gdy wpłata nie zostanie zaksięgowana na czas, będzie okazanie dowodu wpłaty w biurze zawodów.
W biurze zawodów obowiązuje podwyższona opłata niezależnie od wcześniejszej rejestracji elektronicznej. Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi.
W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje okolicznościową koszulkę z nadrukiem oraz poczęstunek. (Osoby zapisane do 01 lipca mają zagwarantowany rozmiar koszulki). Ponadto wszyscy którzy ukończą bieg, otrzymują dodatkowo pamiątkowy medal.

Warunkiem uczestnictwa w XVIII półmaratonie „WTÓRPOL” jest dokonanie elektronicznego zapisu oraz dokonanie w terminie opłaty startowej.

10. Mistrzostwa par małżeńskich
Mistrzostwa Polski Małżeństw – Prawo startu mają małżonkowie, którzy złożą oświadczenie, że pozostają w związku małżeńskim.

1. ZGŁOSZENIA i OPŁATA STARTOWA:
Zgłoszenia do udziału w IV Mistrzostwach Par małżeńskich przyjmowane są zgodnie z ogólnymi zasadami. W rubryce małżeństwo wpisujemy nazwę drużyny (nazwisko).

2. KLASYFIKACJA:
Liczy się czas łączny małżonków. Zwycięża para z najlepszym czasem łącznym.

3. NAGRODY:
Dla pierwszych 3 par małżeńskich organizator przewiduje nagrody rzeczowe.

11. Postanowienia końcowe
– rezerwacja noclegów we własnym zakresie pod nr. tel. 041 25 24 165 (OW REJÓW)
– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora
– szczegółowe infromacje dotyczące XVIII PÓŁMARATONU WTÓRPOL 2018 można uzyskać pod numerem telefonu 041 252 02 01 w godz. 9.00 – 17.00(poniedziałek – piątek) oraz 10.00 – 14.00 (sobota), a także pod numerem 602 182 793.

Ze względu bezpieczeństwa nie przewiduje się udziału niepełnosprawnych jeżdżących na wózkach.
Zawodnicy w chwili odbierania nagród finansowych i rzeczowych oraz na starcie muszą występować w
koszulkach Półmaraton Wtórpol.